Untitled Document
DESPRE INSTITUTIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC
CONTACT
Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte
Legislatie Legea 544 si Legea 52 Buletin Informativ Buget
Bilanturi Contabile Achizitii Publice Declaratii Avere Interese Formulare
Page title
Apostila
Apostilare
Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte
SITUATII DE URGENTA
Ordine Prefect
Ordine Prefect
Comisii de lucru
Comisii
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt
Colegiul Prefectural - Hotarari

Informatii din activitatea institutiei
Fond Funciar
Carta auditului public in M.A.I.
Informari legalitatea actelor
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013
Rapoarte activitate solutionare petitii si audiente
Disponibilizari autovehicule
Judetul
Angajator

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 87581
REGULAMENT
privind acreditarea ziaristilor la Institutia Prefectului Neamt


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art 1 - La activitatile, sedintele si conferintele de presa organizate de Institutia Prefectului pot fi acreditati reprezentantii institutiilor de presa locale - denumiti în continuare ziaristi - cotidiane, periodice, agentii de presa, posturi de radio si televiziune românesti si straine, care doresc sa reflecte activitatea institutiei.

Acreditarea se face pe baza aprobarii prefectului judetului Neamt, la cererea institutiei de presa al carui angajat este ziaristul, în urma propunerii purtatorului de cuvânt al prefectului.

Acordarea acreditarii nu atrage controlul Institutiei Prefectului asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat sau a stirilor difuzate de mijloacele de informare în masa.

Procedurile de refuz ale acordarii acreditarii sau de retragere a acreditarii unui ziarist se pot declansa numai pentru fapte care împiedica desfasurarea normala a activitatii Institutiei Prefectului si care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în conditiile si în limitele legii, dupa consultarea prealabila a conducerii institutiei de presa respective.

Institutia Prefectului recomanda tuturor ziaristilor si mijloacelor de informare în masa sa tina seama si sa aplice principiile deontologice cuprinse în Rezolutiile nr. 1003 (1993) si nr.1215 (1993) ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, având în vedere deosebita responsabilitate sociala ce le revine în evolutia societatii si dezvoltarea vietii democratice, pentru informarea corecta a opiniei publice si respectarea valorilor morale si a drepturilor cetatenesti.

Art 2 - Ziaristii acreditati la Institutia Prefectului au acces la Cancelaria prefectului, potrivit programului de lucru- mai putin în ziua în care se organizeaza conferinta de presa


CAPITOLUL II

Acreditarea ziaristilor


Art 3 -Acreditarea la Institutia Prefectului Neamt poate fi permanenta sau provizorie.
        -Acreditarea permanenta se reactualizeaza la începutul fiecarui an.
        -Acreditarea provizorie se acorda în cazul unor evenimente speciale ce au loc la Institutia Prefectului Neamt.

Acreditari permanente

Art 4 - Pentru obtinerea unei acreditari permanente, institutia de presa solicitanta din România va prezenta urmatoarele documente :
  • Formularul de acreditare ( a se vedea anexa) ;
  • Curriculum Vitae al ziaristului/ ziaristilor propusi pentru a fi acreditati ;
  • Copie dupa cartea de identitate;
  • Copie dupa legitimatia de presa;
  • Doua fotografii color ( preferabil în format electronic);

În baza documentelor prezentate Institutia Prefectului va elibera, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii actelor pentru acreditare, o legitimatie de acreditare.

În cazul în care înceteaza contractul de munca dintre ziaristul acreditat la Institutia Prefectului Neamt si institutia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligatia sa anunte, în scris, purtatorul de cuvânt în termen de 24 de ore de la data încetarii raportului juridic mentionat.

Art 5 - Ziaristul acreditat trebuie sa poarte la vedere, pe tot timpul prezentei în Institutia Prefectului Neamt, legitimatia de acreditare care îi permite accesul în institutie. Legitimatiile de acreditare nu sunt transmisibile.

Acreditari provizorii

Art 6 Pentru obtinerea unei acreditari provizorii, institutia de presa solicitanta se va adresa, în scris, Purtatorului de cuvânt, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreste acreditarea. Cererea scrisa poate fi prezentata, personal de ziarist, si în ziua respectiva, în momentul solicitarii accesului în Institutia Prefectului Neamt.

Acreditarea provizorie este valabila numai pentru ziua sau perioada în care se desfasoara actiunea ce se doreste a fi mediatizata.


CAPITOLUL III

Drepturi si îndatoriri ale ziaristilor acreditati

Art 7 Ziaristii acreditati au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu. ( a se vedea normele Clubului Român de Presa)

Art 8 Ziaristii acreditati au acces la Cancelaria prefectului, în sala de desfasurare a conferintelor de presa, la sedintele Comisiilor de lucru din cadrul Institutiei Prefectului, cu aprobarea acestora si în alte spatii unde se desfasoara alte activitati.

Art 9 Ziaristii acreditati la Institutia Prefectului Neamt pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri si conferinte de presa cu persoanele din conducerea institutiei, la biroul purtatorului de cuvânt.

Art 10 Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor de lucru. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine anularea acreditarii.

Art 11 Purtatorul de cuvânt, precum si Directia pentru ordine si paza raspund de aplicarea corecta a prevederilor prezentului Regulament si de informarea operativa a conducerii Prefecturii în legatura cu problemele aparute.


CAPITOLUL IV

Dispozitie finala

Art 12 Regulamentul va fi adus la cunostinta mass-media, inclusiv prin afisarea la sediul Institutiei Prefectului Neamt.


Page title


M.A.I.

COMUNICAT DE PRESA Nr. 3 din 5 ianuarie 2018 - Incepand din luna februarie 2018, peste 28.000 de politisti vor beneficia de majorari salariale prin cresterea unor sporuri

COMUNICAT DE PRESA Nr. 213 din 15 septembrie 2017

PACHET DE PROPUNERI PENTRU ÎNTARIREA AUTORITA?II PERSONALULUI MAIP.N.D.R. 2014 - 2020 - Masuri de mediu si clima
 

Afaceri Europene
OPORTUNITATI DE FINANTARE ACTIVE - Aprilie 2017
PNDR 2014-2020 - INFORMATII UTILE
INDRUMAR AVIZE SI AUTORIZATII PROIECTE EUROPENE
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT
"Cornul si laptele" devine program european

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public
Cerere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001)

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?
Apelați la SOLVIT
Sistemul de Solutionare a Problemelor cauzate de încalcarea legislatiei UE de catre autoritatile administratiei publice locale
Registrul Unic al Transparen?ei Intereselor
Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen