Untitled Document
Prima pagina | Contact
Page title
Conducerea Institutiei
Prefect
Ioan Vlad ANGHELUTA
Subprefect
Gheorghe NECULAE

Echipa Institutiei
Organigrama
ROF
RI
ROF Arhiva
Declaratii de avere si interese 2014
Declaratii de avere si interese 2013
Declaratii de avere si interese 2012

Ordine Prefect
Ordine Prefect

Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte

Comisii de lucru
Comisii
Comisia de Siguranta Rutiera
Comitetul judetean pentru situatii de urgenta
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt

Informatii Publice
Responsabil procedura Legea 544/2001
Buletin informativ
Solicitari
Bilant la 31.12.2013
Bilant la 31.12.2014
Executie bugetara - cheltuieli 31.12.2013
Executie bugetara - cheltuieli 31.12.2014
Informari legalitatea actelor NOU!
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013NOU!
Lista UAT-urilor ce au incheiat protocol cu D.G.R.F.P. NOU!
Rapoarte de activitate
Raport Legea 52/2003
Raport Legea 544/2001
Raport activitate solutionare petitii 2014
Raport activitate solutionare petitii 2013
Achizitii publice - 2015
Disponibilizari autovehicule
Posturi scoase la concurs
Consilier clasa I grad principal -Institutia prefectului judetul Neamt 24.11.2014

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 537

Page title
Sef Serviciu    |     Inmatriculari     |     Permise     |     Examinari     |     Raport Activitate     |     Audiente     |     Program de lucru     |     Info util     |     Contact

Preschimbarea permisului de conducere strain cu documente similare romanesti Preschimbarea permisului de conducere romanesc Primiri dosare examen
      Pentru preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritatile straine, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar competent pe a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie sa contina urmatoarele documente:
 • 1.permisul de conducere eliberat de autoritatile straine a carui preschimbare se solicita, in original. In cazul in care permisul de conducere a fost eliberat de catre autoritatile statelor din afara U.E .(exceptie face Republica Moldova) se depune si traducerea legalizata in limba româna a acestuia;
 • 2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere, In cazul in care documentul nu este intocmit in limba româna, se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
 • 3.  documentul de identitate, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania.
 • 4.  cererea solicitantului, descarca! completata lizibil, cu majuscule, precum si semnatura;
 • 5. dovada achitarii taxelor si tarifelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.(68 ron achitata la CEC Bank).

NOTA

  In cazul in care se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie sa contina si documentul emis de o unitate de asistenta medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt sa conduca autovehicule din categoriile mentionate in permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si a valabilitatii acestuia, pe categorii, de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat.

 

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului,descarca! se depune impreuna cu urmatoarele documente:   
 • 1. actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta in România, in original si copie.
 • 2. dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere (68 ron  achitata la CEC Bank)
 • 3. documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere, numai in cazul in care se solicita prelungirea valabilitatii.
 • 4. permisul de conducere, atunci când acesta se afla in posesia titularului (copie si original)

NOTA

Conform art. 2 alin (3) din OMAI 123/2013 - pentru permisele de conducere emise dupa data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicate, impreuna cu documentele prevazute mai sus,  poate fi transmisa si prin corespondenta, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior, urmand ca la eliberarea permisului de conducere , detinatorul sa se prezinte cu documentele in original, la serviciul public comunitar.

Documentele pentru eliberarea permisului de conducere se pot depune personal de catre titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din tara, indiferent daca acesta detine sau nu domiciliu /resedinta in judetul respectiv.

In cazul cetatenilor români care au domiciliul sau resedinta in România si se afla temporar in strainatate, cererea (impreuna cu celelalte documente) poate fi depusa prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine, caz in care trebuie sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventieicu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 (Conventia de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare.

Documente necesare

1.   COPIA ACTULUI DE IDENTITATE ;

2.   CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, IN TERMENUL DE VALABILITATE ;

3.   CHITANTELE DE PLATA AFERENTE OBTINERII PC ;

4.   FISA SCOLARIZARE - descarca!
5.   AVIZUL PSIHOLOGIC ( PANA LA DATA ADERARII ROMANIEI IN U.E.);

6.   COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE IN CAZUL PERSOANELOR CARE SOLICITA OBTINEREA UNEI NOI CATEGORII SI/SAU SUBCATEGORII;

7.   CERERE TIP SEMNATA DE CANDIDAT ;


Nota:    
 • Candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una din situatiile prevazute la art.116 din legea nr. 49/2006, trebuie sa depuna pe langa documentele de mai sus si o copie a hotararii judecatoresti complementare a interzicerii executarii profesiei de conducator de vehicule, prevazut la art.64 lit.C din codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.

Mentiuni    
 • Examenele au loc in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lunea, miercurea si vinerea in Piatra Neamt , iar martea si joia la Roman.
 • Candidatii declarati “RESPINS” se pot prezenta la ghiseu in vederea reprogramarii pentru sustinerea unui nou examen dupa 15 zile.


Page title


OPORTUNITATI DE INVESTITII IN ROMANIA

PROIECT COD SMIS 6902 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII IN INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL NEAMT SI CERTIFICAREA CALITATII SERVICIILOR FURNIZATE

Afaceri Europene
  Link-uri utile
Calendar lansari 2015 - Ministerul Fondurilor Europene
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT - 2015 NOU!
EPSA

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
Apostilare
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public
Cerere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001)

Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen