Untitled Document
Prima pagina | Contact
Page title
Conducerea Institutiei
Prefect
Ioan Vlad ANGHELUTA
Subprefect
Gheorghe NECULAE

Echipa Institutiei
Organigrama
ROF
RI
ROF Arhiva
Declaratii de avere si interese 2014
Declaratii de avere si interese 2013
Declaratii de avere si interese 2012

Ordine Prefect
Ordine Prefect

Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte

Comisii de lucru
Comisii
Comisia de Siguranta Rutiera
Comitetul judetean pentru situatii de urgenta
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt

Informatii Publice
Buletin informativ
Solicitari
Informari legalitatea actelor NOU!
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013NOU!
Lista UAT-urilor ce au incheiat protocol cu D.G.R.F.P. NOU!
Rapoarte de activitate
Raport Legea 52/2003
Raport Legea 544/2001
Raport activitate solutionare petitii 2013
Achizitii publice - 2013
Disponibilizari autovehicule
Posturi scoase la concurs
Consilier clasa I grad principal -Institutia prefectului judetul Neamt 24.11.2014

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 190101

Page title
Sef Serviciu    |     Inmatriculari     |     Permise     |     Examinari     |     Raport Activitate     |     Audiente     |     Program de lucru     |     Info util     |     Contact

Preschimbarea permisului de conducere strain cu documente similare romanesti Preschimbarea permisului de conducere romanesc Primiri dosare examen
   Pentru preschimbarea permiselor de conducere cu documente similare romanesti, solicitantii vor depune la ghiseele de lucru cu publicul, personal, unmatoarele documente, intr-un dosar plic, pentru a se evita pierderea acestora:    
 • 1. permisul de conducere strain, in original si copie precum si traducerea legalizata a acestuia, cu exceptia permiselor eliberate de autoritatile din Republica Moldova, care sunt editate in limba romana;
 • 2. documentul de identitate, in original si copiile acestora, respectiv:
  • pasaportul si legitimatia de sedere temporara sau permisul de sedere in Romania, in cazul cetatenilor straini
  • pasaportul, adeverinta, buletinul sau cartea de identitate, dupa caz, in situatia cetatenilor romani
 • 3.  fisa detinatorului permisului de conducere, completata olograf cu pix de culoare albastra, cu majuscule si care sa aiba in spatiul special destinat o fotografie color 3X4 cm / 4X5 cm de data recenta.
 • 4. fisa medicala, completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor;
 • 5. certificatul de cazier judiciar
 • 6. declaratia notariala pe propria raspundere a solocitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou documet, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept . in caz ca a preschimbat permis de conducere romanesc sa se mentioneze acest fapt;
 • 7. chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere, achitata la unitatile bancare agreate de R.A. - A.P.P.S
 • 8 CERERE DE PRESCHIMBARE PERMIS DE CONDUCERE. •    In cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului apartinator.
Documente necesare    
 • 1. Fisa detinatorului permisului de conducere descarca!-
 • 2. Cerere descarca!
 • 3. Fisa medicala ( in conformitate cu OMAI 123/2013, art. 3, alin 1 lid d))
 • 4. Taxa CEC (68 RON)
 • 5. Permisul de conducere atunci cand acesta se afla in posesia titularului.
 • 6 Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedina in Romania, in original si copie, iar in cazul cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Romania si se afla temorar in strainatate si in cazul eliberarii unui duplicat pentru permisele de conducere emise dupa 01.01.2009, avand cererea transmisa prin corespondenta, numai copie la actul de identitate.
 • 7. Procura special si actul de identitate al mandatarului, in original si copie in cazul prevazut la art. 2 alin (2) din OMAI 123/2013

NOU!!! In cazul pierderii permisului de conducere in locul permisului se completeaza o declaratie de pierdere .

NOTA! ATENTIE !!!!

LA SCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE ROMANESTI CU DOCUMENTE SIMILARE, MODEL EUROPEAN,

INCEPAND CU DATA DE 18.05.2010 ,

FISA DETINATORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE SE VA COMPLETA DE CATRE SOLICITANT CU SCRIS DE MANA, CU MAJUSCULE, FOLOSIND PIX CU CERNEALA DE CULOARE ALBASTRA SI FARA APLICAREA FOTOGRAFIEI IN SPATIUL DESTINAT ACESTEIA.

Documente necesare

1.   COPIA ACTULUI DE IDENTITATE ;

2.   CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, IN TERMENUL DE VALABILITATE ;

3.   CHITANTELE DE PLATA AFERENTE OBTINERII PC ;

4.   FISA SCOLARIZARE - descarca!
5.   AVIZUL PSIHOLOGIC ( PANA LA DATA ADERARII ROMANIEI IN U.E.);

6.   COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE IN CAZUL PERSOANELOR CARE SOLICITA OBTINEREA UNEI NOI CATEGORII SI/SAU SUBCATEGORII;

7.   CERERE TIP SEMNATA DE CANDIDAT ;


Nota:    
 • Candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una din situatiile prevazute la art.116 din legea nr. 49/2006, trebuie sa depuna pe langa documentele de mai sus si o copie a hotararii judecatoresti complementare a interzicerii executarii profesiei de conducator de vehicule, prevazut la art.64 lit.C din codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.

Mentiuni    
 • Examenele au loc in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lunea, miercurea si vinerea in Piatra Neamt , iar martea si joia la Roman.
 • Candidatii declarati “RESPINS” se pot prezenta la ghiseu in vederea reprogramarii pentru sustinerea unui nou examen dupa 15 zile.


Page title


OPORTUNITATI DE INVESTITII IN ROMANIA

PROIECT COD SMIS 6902 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII IN INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL NEAMT SI CERTIFICAREA CALITATII SERVICIILOR FURNIZATE
Buletin de Informare si Comunicare
Nr. 3 / 2013 Nr. 4 / 2013
Nr. 6 / 2013 Nr. 8,9 / 2013
Nr. 11,12 / 2013

Afaceri Europene
  Link-uri utile
Program de dezvoltare personala dedicat tinerilorNOU!
Forumul comunicatorilor REGIO - 2014 NOU!
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT - 2014
SUBMASURA 322 E
EPSA
Finantari europene
Asistenta MINIMIS pentri IMM-uir

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
Apostilare
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public

Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen