Untitled Document
DESPRE INSTITUTIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC
CONTACT
Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte
Legislatie Legea 544 si Legea 52 Buletin Informativ Buget
Bilanturi Contabile Achizitii Publice Declaratii Avere Interese Formulare
Page title
Apostila
Apostilare
Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte
SITUATII DE URGENTA
Ordine Prefect
Ordine Prefect
Comisii de lucru
Comisii
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt
Colegiul Prefectural - Hotarari

Informatii din activitatea institutiei
Fond Funciar
Carta auditului public in M.A.I.
Informari legalitatea actelor
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013
Rapoarte activitate solutionare petitii si audiente
Disponibilizari autovehicule
Judetul
Angajator

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 87582

ALEGERI LOCALE PARTIALE PENTRU PRIMARI 2017

L E G I S L A T I E
1

Constituția Romaniei, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei 767/31.10.2003)

2

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali – varianta actualizata la data de 25.04.2016

3

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali (Monitorul Oficial al Romaniei 349/20.05.2015)

4

Rectificare in cuprinsul art. 38 alin. (2), teza a II-a din Legea nr. 115/2015 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 25.04.2016)

5

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente – varianta actualizata la data de 05.05.2016

6

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente (Monitorul Oficial al Romaniei 553/24.07.2015)

7

Rectificare in cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Romaniei 553/22.07.2016)

8

Ordonanta de urgenta  Nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente si a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

9

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente – varianta actualizata la data de 05.09.2016

10

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente (Monitorul Oficial al Romaniei 866/19.11.2015)

11

Legea nr. 334 /2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata – varianta actualizata la data de 20.01.2017

12

Legea nr. 334 /2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei 446/ 23.06.2015)

13

Legea nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale  (Monitorul Oficial al Romaniei 330 din 28 aprilie 2016)

14

Ordonanţă de urgenţă Nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – varialta actualizata la 20.01.2017

15

Ordonanţă de urgenţă Nr. 44/2016 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial al Romaniei 682 din 02.09.2016)

16

Legea nr. 183/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial al Romaniei 828 din 19.10.2016)

17

Legea nr. 3/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial al Romaniei 48 din 17.01.2017)

18

Legea partidelor politice nr.14/2003, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei 408/10.06.2015)

19

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Monitorul Oficial al Romaniei 279/21.04.2003)

20

Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei 535/ 03.08.2009)

21

Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate (Monitorul Oficial al Romaniei72/04.02.2013)

22

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (Monitorul Oficial al Romaniei621/02.09.2010)

23

Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (Monitorul Oficial al Romaniei247/30.04.2013)

24

Ordonanța de urgența a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații (Monitorul Oficial al Romaniei182/10.03.2008)

25

Rectificare in cuprinsul Ordonanței de urgența a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații (Monitorul Oficial al Romaniei227/25.03.2008)

26

Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii (Monitorul Oficial al Romaniei 800/28.11.2008)

27

Rectificare in cuprinsul Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 810/03.12.2008)

28

Hotararea Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale (Monitorul Oficial al Romaniei 295 din 26 aprilie 2017)

29

Hotararea Guvernului nr. 252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 (Monitorul Oficial al Romaniei  295 din 26 aprilie 2017)

30

Hotararea Guvernului nr. 253/2017privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017  (Monitorul Oficial al Romaniei  295 din 26 aprilie 2017)

31

Hotararea Guvernului nr. 254/2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 (Monitorul Oficial al Romaniei  295 din 26 aprilie 2017)

32

Hotararea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor si a conditiilor de tiparire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 (Monitorul Oficial al Romaniei 109/11.02.2016)

33

Hotararea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a circumscripției electorale a municipiului Bucuresti pentru alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 109/11.02.2016)

34

Hotararea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial al Romaniei 55/26.01.2016)

35

Decizia Curții Constituționale nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații (Monitorul Oficial al Romaniei559/08.08.2012)

36

Decizia Curții Constituționale nr. 107/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii (Monitorul Oficial al Romaniei 318/30.04.2014)

37

Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua si art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si a art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 (Monitorul Oficial al Romaniei 563/30.07.2014)

38

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei sustinatorilor care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 57/26.01.2016) - FORMAT DOC

39

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei sustinatorilor care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 57/26.01.2016) - FORMAT PDF

40

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale si parlamentare (Monitorul Oficial al Romaniei 57/26.01.2016)

41

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 60/27.01.2016)

42

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorala permanenta, complementara si suplimentara care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 60/27.01.2016)

43

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor stampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 60/27.01.2016)

44

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 60/27.01.2016)

45

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor si a primarilor (Monitorul Oficial al Romaniei 60/27.01.2016)
ANEXA - format DOC

46

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de inscriere in Registrul electoral (Monitorul Oficial al Romaniei 112/12.02.2016) - FORMAT DOC

47

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de inscriere in Registrul electoral (Monitorul Oficial al Romaniei 112/12.02.2016) - FORMAT PDF

48

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala complementara care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 168/04.03.2016)

49 Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile locale - varianta actualizata la data de 20.05.2016
50

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 180/10.03.2016)

51
52
53

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 24/2016 pentru modificarea anexelor nr. 8, 10 și 17 la Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 361/11.05.2016)

54

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 27/2016 privind modificarea anexelor nr. 7 și 8 la Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile locale (Monitorul Oficial al Romaniei 388/20.05.2016)
ANEXA NR. 8 - format DOC

55
56

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare (Monitorul Oficial al Romaniei 812/02.11.2015)

57

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 15/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, aprobate prin Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr.9/2015 (Monitorul Oficial al Romaniei 273/11.04.2016)

58
59
60
61
62
63
64

Hotararea Autoritații Electorale Permanente nr. 18/2017 privind desemnarea reprezentanților Autoritații Electorale Permanente in birourile electorale judetene constituite la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 (Monitorul Oficial al Romaniei 339/09.05.2017)

65
66

Instructiunile Autoritatii Electorale Permanente nr. 1/2017 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea unitara a alegerilor locale partial pentru primari din data de 11 iunie 2017 (Monitorul Oficial 340/09.05.2017)

67

Instructiunile Autoritatii Electorale Permanente nr. 2/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegatiilor mass-mediei straine si a delegatiilor formatiunilor politice la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 (Monitorul Oficial 367/17.05.2017)

 

GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese - 2016

 

GHID privind incompatibilitațile și conflictele de interese - 2016

Page title


M.A.I.

COMUNICAT DE PRESA Nr. 3 din 5 ianuarie 2018 - Incepand din luna februarie 2018, peste 28.000 de politisti vor beneficia de majorari salariale prin cresterea unor sporuri

COMUNICAT DE PRESA Nr. 213 din 15 septembrie 2017

PACHET DE PROPUNERI PENTRU ÎNTARIREA AUTORITA?II PERSONALULUI MAIP.N.D.R. 2014 - 2020 - Masuri de mediu si clima
 

Afaceri Europene
OPORTUNITATI DE FINANTARE ACTIVE - Aprilie 2017
PNDR 2014-2020 - INFORMATII UTILE
INDRUMAR AVIZE SI AUTORIZATII PROIECTE EUROPENE
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT
"Cornul si laptele" devine program european

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public
Cerere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001)

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?
Apelați la SOLVIT
Sistemul de Solutionare a Problemelor cauzate de încalcarea legislatiei UE de catre autoritatile administratiei publice locale
Registrul Unic al Transparen?ei Intereselor
Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen