Untitled Document
Prima pagina | Contact
Page title
Despre institutie
Conducere
Prefect
Niculina DOBRILA
Agenda Publica
Subprefect
Iulian JUGAN

Organizare
ROF
Organigrama
Coordonate de contact
Cariera - posturi scoase la concurs
RI
ROF Arhiva
Programe si Strategii
Declaratia de politica privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala-
Programe / Strategii 2016
Plan Program Guvernare 2016
Raporte si studii
Rapoarte de activitate
Informatii de interes public
Legea nr. 544/2011
Hotarare nr. 123/2002
Responsabil procedura Legea 544/2001
Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Reclamatie administrativa 1 si 2
Modalitati contestare decizii ale autoritatilor sau institutiilor publice
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoarte Legea 544/2001
Rapoarte Legea 52/2003
Buletin informativ
Buget
Buget si surse de finantare 2015
Buget si surse de finantare 2016
Executia bugetara – situatia platilor cf. O.M.A.I. 50/2012 (Anexa-6)
Venituri salariale personal (Anexa-7)
Bilant si executia bugetara a cheltuielilor
Achizitii publice
Achizitii publice
Declaratii de avere si interese
Declaratii de avere si interese
Apostila
Apostilare
Servicii publice comunitare
Permise si inmatriculari
Pasapoarte
SITUATII DE URGENTA
Ordine Prefect
Ordine Prefect
Comisii de lucru
Comisii
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Neamt
Colegiul Prefectural - Hotarari

Informatii din activitatea institutiei
Fond Funciar
Carta auditului public in M.A.I.
Informari legalitatea actelor
NORME APLICARE- Legea 165/16.05.2013
Rapoarte activitate solutionare petitii si audiente
Disponibilizari autovehicule
Posturi scoase la concurs
Judetul
Angajator

Sunteti vizitatorul cu Nr.: 14044

Page title
Sef Serviciu    |     Inmatriculari     |     Permise     |     Examinari     |     Raport Activitate     |     Audiente     |     Program de lucru     |     Info util     |     Contact

COMPARTIMENTUL INMATRICULARI SI EVIDENTA VEHICULELOR RUTIERE
TARIFE INMATRICULARI TAXE
1 placa tip A la ordine = 20 lei
1 placa tip A preferentiala= 65 lei
2 placi tip AA la ordine = 40 lei
2 placi tip AA preferentiala= 85 lei
1 placa tip B la ordine= 23 lei
1 placa tip C la ordine= 17 lei
1 placa tip C preferentiala= 62 lei
placi tip AB la ordine = 43 lei
placi tip AB preferentiala = 88 lei
tarif retinere = 30 lei
tarif numar preferential 45 lei;(se adaoga la tipurile de placute necesare)

1. descarca! Cerere
2. descarca! Declaratie
3. descarca! Eliberare C.I. in urma modificarii unor date despre proprietar sau vehicul
4 . descarca! Eliberare C.I. la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare
5 . descarca! Eliberare duplicat C.I.
6 . descarca! Inmatriculare permanenta vehicul nou productie romaneasca
7 . descarca! Transcrierea
8 . descarca! Inmatriculare permanenta vehicul uzat productie straina
9 . descarca! Preschimbare C.I vechi cu model nou
10. descarca! Radierea in cazul dezmembrarii
11. descarca! Radierea in cazul exportului
12. descarca! Radierea in cazul furtului
13. descarca! Radierea la cerere
14. descarca! Radierea ca urmare a unei hotarari judecatoresti
15. descarca! AUTORIZATIE PROVIZORIE DE CIRCULATIE
16. descarca! Contract vanzare-cumparare
17 . descarca! Fisa de inmatriculare

 

NOTA:

CODUL FISCAL – ART. 264

ALIN. (3) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala asi are domuciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

ALIN. (4) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. actele prin care se instraineaza mijloacele de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
taxa certificat de inmatriculare = 37 lei
taxa numere provizorii = 13 lei
taxa numere provizorii (Directia Venituri Bugetare) = 9 lei
taxa de inmatriculare (Directia Venituri Bugetare) pana la 3500 kg. = 60 lei
taxa de inmatriculare (Directia Venituri Bugetare) peste 3500 kg. = 145 lei
Page title
 

Afaceri Europene
PNDR 2014-2020 - INFORMATII UTILE
INDRUMAR AVIZE SI AUTORIZATII PROIECTE EUROPENE
GHIDUL INVESTITORULUI - JUDETUL NEAMT

Relatia cu cetateanul
Program de lucru
Audiente
Contact prefect
DocManager

Relatia cu mass-media
Regulament acreditare
Cerere acreditare
Ziaristi acreditati
Comunicate de presa
Arhiva foto

Formulare online
Cerere inscriere audienta
Cerere apostila
Cerere informatii de interes public
Cerere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001)

Sistemul de Solutionare a Problemelor cauzate de încalcarea legislatiei UE de catre autoritatile administratiei publice locale
Legaturi utile
Presedentia Romaniei
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Neamt
Judetul Neamt: Ghid turistic
Primaria Municipiului Piatra Neamt
ADR N-E
DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE
SAGEATA schengen
SAGEATA schengen